CZECHTALENT - Celostátní pěvecká a autorská soutěž


17. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU CZECHTALENT 2012

Podmínky pro semifinále a finále

Termíny

Proti rozhodnutí poroty se nelze odvolat.

Producent má právo tato pravidla kdykoli, i v průběhu soutěže, měnit! Nahrávky spolu s přihláškou, krátkým životopisem, fotografií, jmény autorů hudby a textu /platí pro obě kategorie/ zasílejte do 31. března 2012 na adresu:

EMP Music
U Hřiště 495
760 01 ZLÍN
tel.: 577 212 015
fax: 577 222 502
e-mail: info@esomusic.cz

NAHRÁVKY BUDOU CHRÁNĚNY PROTI ZNEUŽITÍ !!!
ZASLANÉ NAHRÁVKY NEBUDOU VRÁCENY ZPĚT!

Ceny a odměny

Kategorie zpěvák / zpěvačka
1. místo
- odlévaná soška - symbol Czechtalentu - od sochařky Petry Vajdákové.
- 20.000 Kč
- diplom

2. místo - 10.000 Kč a diplom
3. místo - 5.000 Kč a diplom

Diplom obdrží všichni finalisté.

One Family Advertising, Webdesign & Seo optimalizace Digidy